Nejperspektivnější osobnosti generace Z v sektoru osiv EU

25. 4. 2023

Nejperspektivnější osobnosti generace Z v sektoru osiv EU

Jsme hrdí, že náš zaměstnanec Ing. Václav Prášil se umístil v žebříčku mezi dvaceti nejperspektivnějšími osobnostmi generace Z v sektoru osiv EU pro rok 2022. Václav působí v naší společnosti SEMO a.s. na pozici manažer pro produkci a kvalitu osiva. Článek byl zveřejněný ve zpravodaji European Seed.

 

Nejperspektivnější osobnosti generace Z v sektoru osiv EU

Nejperspektivnější osobnosti generace Z v sektoru osiv EU

Nejperspektivnější osobnosti generace Z v sektoru osiv EU

Zpravodaj European Seed uvádí některé mladé lidi, kteří jsou aktivní v sektoru osiv a poskytli inspiraci ostatním. Byla vybrána věková skupina lidí do 30 let, často označovaná jako Generace Z. Stejně jako v minulých letech zpravodaj přináší několik řádků textu o lidech v žebříčku, který ve zkratce vysvětluje, kdo to je a jak inspiruje ostatní.

Ing. Václav Prášil

Václav vystudoval rostlinnou výrobu na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomické fakultě, kde absolvoval v roce 2018. Diplomovou prací „Ověření vlivu použití biostimulačních látek a mykoparazitických hub při inkrustaci osiva“ získal cenu rektora. Výsledky jeho práce byly využity zejména pro optimalizaci technologie úpravy v SEMO a.s.

Ještě jako student se zapojil do výzkumného projektu SEMO a.s. Ochrana semen rostlin proti chorobám a patogenům atmosférickou plazmou DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge).

Nyní ve společnosti pracuje jako manažer pro produkci osiv a kvalitu osiva. Pravidelně se účastní kongresů ESA a ISF. V únoru 2019 se zúčastnil semenářského workshopu na UC Davis. Pomohl zavést a optimalizovat technologii měření chlorofylu od CF-mobile ve společnosti a použití této technologie v obchodu s osivem (optimální doba sklizně a řízení skladování – výběr nejlepších šarží osiva).

Často je zodpovědný za vedení studentských praxí ve firmě. Svou vášní pro semenářské technologie a semenářství zeleniny dokáže pro toto odvětví upoutat pozornost širokého spektra posluchačů, nejen studentů.

Facebooktwitter