SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit 2017

5. 1. 2018

SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit 2017

Společnost SEMO a.s. se stala i v 20. ročníku finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit v kategorii středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž Exportní cena DHL UniCredit, založená a organizovaná společností DHL Express (Czech Republic) uděluje prestižní ocenění malým a středně velkým společnostem v České republice, a tím poukazuje na význam, který tyto společnosti mají pro českou ekonomiku. Záštitu soutěži poskytuje vládní agentura na podporu exportu CzechTrade, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České Republiky. Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice.

Hlavní sortiment osiva a semen SEMO pro export

Společnost SEMO a.s. exportuje osivo zeleniny, především osivo paprik, okurek, zahradního hrachu, kořenové petržele, mrkve, salátuředkviček.

Nejvýznamnější exportní země pro osivo a semena SEMO

Mezi nejvýznamnější exportní země patří kromě Slovenska, Polsko, Maďarsko, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie a Rumunsko. Dalšími významnými zeměmi jsou v Evropě Anglie, Bulharsko, Estonsko, Holandsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Portugalsko, Rusko a Srbsko. Osivo ze Smržic však míří již delší dobu i mimo Evropu. Z mimo Evropských zemí jsou nejvýznamnější země Gruzie, Jižní Korea, Indie, Jemen Jordánsko, Pakistán a USA.

O soutěži Exportní cena DHL Unicredit

Soutěž založila logistická společnost DHL Express CZ, aby motivovala vývozce ve snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Generálním partnerem je UniCredit Bank. Záštitu převzala agentura CzechTrade a patronát Ministerstvo průmyslu a obchodu. V zakládací listině této soutěže je uvedeno: Soutěž Exportní cena DHL Unicredit byla založená a organizovaná společností DHL Express, Czech Republic a uděluje prestižní ocenění malým a středně velkým společnostem v České republice a tím poukazuje na význam, který tyto společnosti mají pro českou ekonomiku. Záštitu soutěži poskytuje vládní agentura na podporu exportu CzechTrade, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České Republiky. Mezi hodnotící kritéria patří především exportní výkonnost společností, jeho stabilita a růst exportu a počet exportních zemí.

Kategorie soutěže Exportní cena DHL Unicredit

Do soutěže se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (letos pro rok 2015 a rok 2016) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2015.

Malá společnost

Kategorie je určena malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. V případě, že společnost splní kritéria počtu zaměstnanců a ročního obratu v kategorii Malá i Středně velká společnost, zařazujícím kritériem je obrat firmy.

Středně velká společnost

Kategorie je určena exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.

Exportér teritoria

Kategorie je zamýšlena pro exportéry s vývozem do zemí USA a Kanady. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední 3 roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu.

Globální exportér

Hodnotí se zejména nárůst exportních destinací v posledních dvou hodnocených letech (roky 2015 a 2016).

Nejúspěšnější klient CzechTrade

Kategorie je určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.

Exportní příběh roku CzechTrade

Kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

Historie soutěže Exportní cena DHL Unicredit

Nápad pomoci českému exportu se zrodil v DHL v roce 1997. Inspirace tehdy přišla od našich kolegů z DHL v Irsku a Nizozemí, kde podobné projekty podporovali. Český zahraniční obchod na konci devadesátých let čelil vážným problémům a nacházel se v hlubokém deficitu, který nakonec přerostl v měnovou a makroekonomickou krizi. Chtěli jsme dokázat, že právě malé a střední firmy mohou české ekonomice pomoci z krize, což se nakonec i stalo.

Od prvopočátku byl tento projekt organizován pod záštitou vládní agentury CzechTrade, jejíž náplní je podpora českých exportérů. Tehdejší generální ředitelka CzechTrade paní Judita Šťouračová, byla od počátku myšlence Exportní ceny nakloněna, a tak již v srpnu 1997 byl vypsán první ročník Exportní ceny DHL, který se setkal s mimořádným ohlasem. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 183 českých firem, které celkově vyvezly zboží a služby za téměř 11 miliard korun.

V průběhu následujících let společnost DHL reagovala na dynamický vývoj českých exportérů a upravila kritéria týkající se obratu. Růst českých exportéru byl takový, že jim 500 miliónů korun ročního obratu začalo být málo. Nová kritéria soutěže mimoto sledují trendy českých exportních teritorií a snaží se více zviditelnit exportéry, kteří jsou schopni uspět na náročných trzích, jako je třeba Rusko nebo Čína.

Exportní cena DHL se stala již tradiční součástí českého exportu s konstantní podstatou – odměnit a zviditelnit malé a střední exportéry, kteří dosáhli významné dynamiky růstu exportu. Rozšíření soutěže o speciální kategorie jako exportér regionu nebo exportér do vybraného teritoria soutěž pouze oživilo.

Domníváme se, že naše aktivity stále více reflektují ekonomickou situaci u nás a ve světě a tímto projektem máme příležitost hovořit o daných tématech a moci podpořit tak, stejně jako v loňských ročnících, malé a střední podniky.

 

SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit 2017

SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit 2017

Facebooktwittergoogle_plus