Společnost SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit

6. 12. 2016

Společnost SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit

Společnost SEMO a.s. se v letošním roce dostala již popáté v řadě mezi finalisty soutěže Exportní ceny DHL UniCredit po záštitou agentury CzechTrade. Společnost SEMO a.s. exportuje osivo zeleniny, především osivo paprik, okurek, zahradního hrachu, kořenové petržele, mrkve, salátuředkviček. V roce 2015, který byl hodnocen, byl podíl exportu společnosti SEMO a.s. 38 % a celkem bylo exportováno do 44 zemí. Mezi nejvýznamnější exportní země patří kromě Slovenska, Polsko, Maďarsko, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie a Rumunsko. Dalšími významnými zeměmi jsou v Evropě Anglie, Bulharsko, Estonsko, Holandsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Portugalsko, Rusko a Srbsko. Osivo ze Smržic však míří již delší dobu i mimo Evropu. Z mimo Evropských zemí jsou nejvýznamnější země Gruzie, Jižní Korea, Indie, Jemen Jordánsko, Pakistán a USA.

Soutěž založila logistická společnost DHL Express CZ, aby motivovala vývozce ve snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Generálním partnerem je UniCredit Bank. Záštitu převzala agentura CzechTrade a patronát Ministerstvo průmyslu a obchodu. V zakládací listině této soutěže je uvedeno: Soutěž Exportní cena DHL Unicredit byla založená a organizovaná společností DHL Express, Czech Republic a uděluje prestižní ocenění malým a středně velkým společnostem v České republice a tím poukazuje na význam, který tyto společnosti mají pro českou ekonomiku. Záštitu soutěži poskytuje vládní agentura na podporu exportu CzechTrade, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České Republiky. Mezi hodnotící kritéria patří především exportní výkonnost společností, jeho stabilita a růst exportu a počet exportních zemí.

 

Společnost SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit

Společnost SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL UniCredit

Facebooktwitter