Společnost SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL 2019

1. 12. 2019

SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL 2019

Společnost SEMO a.s. se v roce 2019 stala jedním ze 130 finalistů 22. ročníku Exportní ceny DHL pod záštitou CzechTrade. Podíl vývozu společnosti SEMO činil v roce 2018 39 % z celkového obratu společnosti.

Hlavní sortiment osiva a semen SEMO pro export

Společnost SEMO a.s. exportuje osivo zeleniny, především osivo paprik, okurek, zahradního hrachu, kořenové petržele, mrkve, salátuředkviček.

Nejvýznamnější exportní země pro osivo a semena SEMO

Mezi nejvýznamnější exportní země patří kromě Slovenska, Polsko, Maďarsko, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie a Rumunsko. Dalšími významnými zeměmi jsou v Evropě Anglie, Bulharsko, Estonsko, Holandsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Portugalsko, Rusko a Srbsko. Osivo ze Smržic však míří již delší dobu i mimo Evropu. Z mimo Evropských zemí jsou nejvýznamnější země Gruzie, Jižní Korea, Indie, Jemen Jordánsko, Pakistán a USA.

O soutěži Exportní cena DHL

Soutěž Exportní cena DHL založila v roce 1997 logistická společnost DHL Express CZ s cílem motivovat vývozce dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Od jejího počátku je soutěž pořádána pod záštitou vládní agentury CzechTrade. Hlavním partnerem projektu je UniCredit Bank. Odborným garantem soutěže je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Pořadatelem je Agentura Helas, která organizuje a produkuje Exportní cenu DHL pod záštitou CzechTrade již 12 let.

„Na projektu Exportní cena DHL spolupracujeme s jejím zakladatelem již 12 let. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat respektovanou soutěž, jež podporuje české exportéry z řad malých a středních firem. Naší dlouhodobou prací se nám také daří lépe naše vývozce poznávat. Díky tomu víme, že 51,1 % firem, které se zúčastnily našeho průzkumu mezi finalisty letošního ročníku, jsou, nebo se vidí jako rodinné. Výsledky průzkumu také potvrdily dlouhodobý trendy, kdy jednou z nejpalčivějších věcí, kterou musí v současnosti firmy řešit, je hledání nových zaměstnanců. To trápí téměř 58 % vývozců. Ani to je však neodrazuje od dalších plánů expanze, 42 % plánuje vstup na nový trh, stejný počet firem pak chce svůj byznys rozvíjet prostřednictvím zavádění nových produktů. Více jak třetina tuzemských exportérů pak nabízí, nebo plánuje nabízet své produkty a služby prostřednictvím e-commerce do zahraničí,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka Podnikatelské platformy Helas, jejíž součástí projekt Exportní cena DHL je.

Podmínky soutěže Exportní cena DHL

Do 22. ročníku Exportní ceny DHL pod záštitou CzechTrade se mohli přihlásit vývozci, kteří splnili podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2017 a rok 2018) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2017. Obrat firmy je zařazujícím kritériem pro stanovení, ve které kategorii firma bude soutěžit.

Kategorie soutěže Exportní cena DHL 2019

Do soutěže se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu 1 000 000,- Kč. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (letos pro rok 2017 a rok 2018) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti se sídlem v České republice, které vznikly před 1. lednem 2017.

Celoroční program přináší exportérům podněty pro rozvoj podnikání, obchodní kontakty a zajímavá setkání s dalšími majiteli českých firem za účasti světových korporací a odborné veřejnosti. Soutěžní kategorie jsou následující: Malá společnost, středně velká společnost, exportér teritoria do zemí Nordic Cluster & Baltic – Severní Evropa a Pobaltské státy, exportér e-commerce, nejúspěšnější klient CzechTrade a exportní příběh roku CzechTrade.

Malá společnost

Kategorie je určena malým exportérům s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. V případě, že společnost splní kritéria počtu zaměstnanců a ročního obratu v kategorii Malá i Středně velká společnost, zařazujícím kritériem je obrat firmy.

Středně velká společnost

Kategorie je určena exportérům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun.

Exportér teritoria

Kategorie je zamýšlena pro exportéry s vývozem do zemí Nordic Cluster & Baltic – Severní Evropa a Pobaltské státy: Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Nejúspěšnější exportér je vybírán podle míry růstu exportu za poslední rok.

Exportér e-commerce

Pro soutěžícího platí standardní podmínky účasti definované v pravidlech. Doplňující podmínkou je prodej alespoň 75% zboží objednaných prostřednictvím internetu. Hodnotí se mimo jiné podíl českých výrobků na realizovaném vývozu a přístup firmy k digitální transformaci (klientsky přívětivá a srozumitelná struktura prodejního portálu, platební možnosti, stupeň zabezpečení proti kybernetickým útokům, způsob distribuce zboží a celkový přístup k inovacím).

Nejúspěšnější klient CzechTrade

Kategorie je určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.

Exportní příběh roku CzechTrade

Kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného exportu, který může inspirovat další firmy ke vstupu na zahraniční trhy.

Letošní finalisté soutěže Exportní cena DHL

Zaměstnávají více jak 7600 lidí, dosahují ročního obratu zhruba 22,5 miliardy korun a export jim ročně přináší 13,9 miliardy korun. Takoví jsou finalisté 22. ročníku soutěže Exportní cena DHL pod záštitou agentury CzechTrade, který i letos ocenil úspěšné české exportéry. Nově si ocenění převzal vítěz v kategorii Exportér E-commerce. Stala se jím společnost Alensa s.r.o. specializující se na online prodej kontaktních čoček a brýlí.

Do 22. ročníku se přihlásilo celkem 154 firem, kritéria pro zařazení do soutěže splnilo 130 firem. Největší zájem o účast v soutěži byl zaznamenán od společností z Prahy (35 exportérů), Jihomoravského (18 exportérů) a Moravskoslezského kraje (13 exportérů). Celkem 40 % exportérů se letos přihlásilo úplně poprvé.

„Letošní finalisté působí zejména v oblasti výroby strojů a zařízení, počítačů, elektronických a optických přístrojů. Pro český zahraniční obchod je jistě pozitivní, že se daří exportérům právě z těchto náročných oborů a s výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Průměrné roční tržby finalistů se pohybují kolem 376 mil. Kč, přičemž jde o firmy s průměrně 99 zaměstnanci, které vyvážejí své výrobky do více než 50 zemí. Statistiky ukazují, že úspěšnými exportéry jsou zejména středně veliké firmy s odběrateli v řadě zemí, což je dobrým příslibem i pro budoucí vývoj českého exportu,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

„Od doby, kdy jsme vyhlásili první ročník Exportní ceny DHL, uplynulo už dlouhých 22 let. Během těchto let se měnila, jak česká ekonomika a export, tak i samotná soutěž. Minulý ročník nám potvrdil aktuální trend online obchodování a nákupů přes internet. Neustále roste počet zákazníků, kteří nakupují v e-shopech. A zároveň roste i počet samotných e-shopů. Majitelé e-shopů chtějí využít velký potenciál lokálního i mezinárodního trhu e-commerce. Trh e-Commerce výrazně vzrostl. Vzrostl i počet loňských finalistů z řad e-shopů. Právě pro tyto e-shopy, exportéry, jsme se rozhodli vytvořit samostatnou kategorii Exportér E-commerce. Je nám potěšením oznámit, že historicky prvním vítězem této kategorie je společnost Alensa. Firma Alensa patří k předním evropským prodejcům kontaktních čoček, roztoků a příslušenství ke kontaktním čočkám. Provozuje celkem 40 e-shopů ve více jak 30 zemích Evropy,“ říká Luděk Drnec, generální ředitel DHL Express pro Českou republiku.

Prvenství v kategorii Malá společnost náleží výrobci mražených specialit MG Servis s.r.o. Hned za ním se umístila společnost REALISTIC a.s., který se zabývá projekcí, výrobou, montáží a servisem průmyslových pecí. Třetí místo pak obsadila firma siliXcon s.r.o., jež se specializuje na vývoj a výrobu řídících systémů pro elektropohony.

V kategorii Středně velká společnost si cenu za první místo odnesla společnost ISMM Production & Business Cooperation s.r.o. věnující se zakázkové strojírenské výrobě komponentů zejména pro zemědělskou techniku. Na druhé příčce se umístil výrobce mražené pizzy a knedlíků FrostFood a.s. a třetí místo patří výrobci zemědělských strojů, společnosti Bednar FMT s.r.o.

Exportérem teritoria, kterým byl pro 22. ročník region severní Evropy a státy Pobaltí, se stala společnost Hansen Electric s.r.o., která se věnuje výrobě, instalaci a servisu elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu

„Silný růst ekonomiky je mimořádně příznivým obdobím pro hledání nových obchodních příležitostí. I přes pokračující růst podílu Ruska a Číny na tuzemském exportu byla naším největším obchodním partnerem vždy především Evropa. Český vývoz do severských zemí táhnou tradičně firmy z automobilového průmyslu. Tyto země však skýtají zajímavé příležitosti i v dalších oblastech, kde naše firmy dokážou nabídnout konkurenceschopné výrobky a služby – energetice, stavebnictví, zemědělství, dopravě nebo třeba obraně a IT průmyslu,“ prozrazuje Jiří Flégl, manažer strukturovaného a exportního financování UniCredit Bank a ředitel UniCredit Factoring.

Stejně jako v předešlých letech, také letos dvě ceny udělila vládní agentura pro podporu exportu CzechTrade. Ocenění v kategorii „Nejúspěšnější klient CzechTrade“ převzal výrobce keramických obkladů značky RAKO společnost Lasselsberger s.r.o.

Nejúspěšnějším exportérem tohoto roku se stala společnost Lasselsberger, která se zabývá výrobou keramických obkladů a dlažeb. „Je nám velkým potěšením letos ocenit právě společnost Lasselsberger. Naše vzájemná spolupráce trvá už od roku 2007 a měli jsme možnost být u toho, když se tato firma prosazovala na mnoha zahraničních trzích. Od roku 2013 s námi pravidelně vystavuje na veletrhu The BIG 5 v Dubaji, a i díky této kontinuální prezentaci se jí podařilo vytvořit pevná obchodní partnerství na tamním trhu,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

V kategorii „Exportní příběh roku“, jejímž patronem je také CzechTrade, byla oceněna společnost TEDOM a.s., která se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. „Z malé třebíčské firmy se během let stala mezinárodní společnost, která své výrobky vyváží do 40 zemí světa. Úspěch společnosti TEDOM je pochopitelný s ohledem na aktuální energetické trendy. Firma totiž produkuje zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a provozuje technologie pro využití obnovitelných zdrojů energie. Při vstupu na zahraniční trhy spolupracoval podnik hned s řadou našich zahraničních kanceláří po celém světě a my se těšíme i na budoucí kooperaci,“ dodává Radomil Doležal.

 

SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL 2019

SEMO finalistou soutěže Exportní cena DHL 2019

Facebooktwitter