Spolupráce mezi SEMO a.s. a Mendelovou univerzitou v Brně

26. 7. 2017

Aula Mendelovy univerzity v Brně

Za dlouhodobou spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně obdržela společnost SEMO a.s. u příležitosti předání sochy G. J. Mendela do nově zrekonstruované auly univerzity „Pamětní list za zásluhy o rozvoj univerzity“.

Aula po rekonstrukci

Aula Mendelovy univerzity v Brně Aula Mendelovy univerzity v Brně byla rekonstruována téměř půl roku a před rokem (21. 6. 2016) a zpočátku ve zkušebním provozu se otevřela akademickým pracovníkům, studentům a hostům, kteří se v rámci promočních aktů mohli seznámit s jejím novým vzhledem, interiérovým vybavením a nejnovějšími technickými možnostmi. Díky rekonstrukci se změnil nejen celkový vzhled auly, ale rozšířily se také možnosti využití těchto reprezentativních prostor jak pro akademické obřady a konference, tak i pro konání nejrůznějších kulturních akcí. Stavební náklady se pohybovali ve výši 25,061 mil. Kč a interiérové vybavení stálo 4,5 mil Kč. Univerzita rekonstrukci částečně hradila z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 15,7 mil. Kč.

Gregor Johann Mendel v aule Mendelovy univerzity

Gregor Johann Mendel Po padesáti letech byla aula zrekonstruována a zmodernizována. Vrátil se jí impozantní prostor. Odkaz Gregora Johanna Mendela je zdůrazněn bronzovou sochou postavy vysokou cca 2 metry, kterou zhotovil Nikos Armutidis, sochař žijící v blízkosti Brna. Bronzový Mendel zaujme čestné místo na podstavci v nově zrekonstruované aule, kde se konají promoce a nejvýznamnější akademické obřady. Už při přípravě rekonstrukce vedení školy se se sochou počítalo, takže podstavec byl v aule již připraven.

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetiky – Johannu Gregoru Mendelovi. Původně byla zřízena jako Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) dne 24. července 1919 a tento název měla až do roku 1994. Do 31. prosince 2009 nesla název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU). Vznikem samostatného vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU v rámci Agronomické fakulty se univerzita stala v roce 2011 součástí meziuniverzitního vědeckého centra excelence Středoevropského technologického institutu. V závěru roku 2012 získala univerzita od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a Diploma Supplement Label, potvrzující, že její studijní programy a zkušební systém jsou v souladu s principy Boloňské deklarace. Ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců byla v roce 2013 zřízena Mateřská škola Hrášek.

Za dobu svého trvání prošla Mendelova univerzita v Brně řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů.

Mendelova univerzita v Brně v číslech

Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2016 ve všech formách studia celkem 9 199 studentů. Z toho v bakalářském studiu 6 121 studentů, tj. 67 % z celkového počtu. V navazujícím magisterském studiu to bylo 2 645 studentů, tedy 28 %, a v doktorském studiu 433 studentů, tedy 5 % z celkového počtu studentů univerzity.

Absolventi

Za sledované období roku 2016 bylo na univerzitě 2 575 absolventů akreditovaných studijních programů. Z toho 1 465 bylo v bakalářském stupni studia (z toho 136 v kombinované formě), 1 029 v navazujícím magisterském (z toho 114 v kombinované formě) a 81 v doktorském stupni studia. Procentuální poměr absolventů v jednotlivých stupních studia je tedy 57 % : 40 % : 3 %, což je poměr, který se již výrazně nemění od roku 2011.

Akademičtí pracovníci

V roce 2016 bylo na Mendelově univerzitě v Brně celkem 894 akademických a vědeckých pracovníků, z toho 292 vědeckých pracovníků. V posledních letech celkový počet akademických pracovníků klesá. Poměr jednotlivých skupin akademiků zůstal přibližně stejný; průměrné přepočtené stavy profesorů, docentů a odborných asistentů či asistentů vykazují přibližný poměr 1 : 2 : 5. Počet vědeckých pracovníků poklesl od roku 2015 poměrně výrazně, a sice o 24 %.

Docenti a profesoři

V roce 2016 bylo nově jmenováno 7 docentů a profesorů, z toho 2 profesoři a 5 docentů.

Fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mendelova univerzita v Brně má pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

  • Agronomická fakulta
  • Lesnická a dřevařská fakulta
  • Provozně ekonomická fakulta
  • Zahradnická fakulta (sídlo v Lednici)
  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
  • Institut celoživotního vzdělávání

Pamětní list za zásluhy o rozvoj univerzity

O vzniku Mendelova centra se dočtete ve starší aktualitě.

Facebooktwittergoogle_plus