Stříbrná medaile od Českého zahrádkářského svazu

28. 4. 2023

Stříbrná medaile od Českého zahrádkářského svazu

Byla nám udělena stříbrná medaile – mezi nejvyšší ocenění udělované výhradně republikovou radou Českého zahrádkářského svazu za dlouhodobé aktivní členství patří i stříbrná medaile, kterou se společnost SEMO a.s. může pochlubit. A tímto milí zahrádkáři, děkujeme i my Vám, jelikož spolupráce má vždy 2 a více partnerů. Vážíme si Vás.

 

Stříbrná medaile od Českého zahrádkářského svazu

Stříbrná medaile od Českého zahrádkářského svazu

Český zahrádkářský svaz (ČZS)

Český zahrádkářský svaz (ČZS) je pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje téměř 130 000 členů z celé České republiky v 2420 základních a 17 specializovaných organizacích.

Český zahrádkářský svaz je plně demokratický, nepolitický, zájmový spolek, který vznikl v roce 1957, ale jeho historie ve své pěstitelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku vinic a zahrádek měšťanů na okrajích měst. Český zahrádkářský svaz pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností, ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise.

Republiková rada ČZS

Republiková rada je nejvyšší orgán svazu mezi konáním sněmů. Je složena ze zástupců všech územních sdružení zvolených sněmem. Republiková rada zasedá nejméně jednou ročně a realizuje působnost nejvyššího orgánu svazu na svých zasedáních v mezidobí mezi zasedáním sněmu. Republikovou radu tvoří členové ČZS zvolení radami ÚS na dobu 5 let. Republiková rada se schází nejméně 1 x ročně a je nositelem právní subjektivity ČZS. Republiková rada volí ze svých členů Představenstvo. Představenstvo republikové rady se skládá z předsedy, místopředsedů, tajemníka a členů, schází se nejméně 4 x ročně a koordinuje činnost svazu mezi zasedáními republikové rady podle jejího usnesení. Sněm ČZS dále volí z delegátů ÚS Revizní komisi a Rozhodčí komisi.

Facebooktwitter