Výsledky hledání: “”

Správná volba osiva bývá často tím, co nejvíce ovlivní úrodu na našich zahrádkách. Společnost SEMO a.s. věnuje stejnou péči PROFI osivům, určeným pěstitelům, jako HOBBY programu pro všechny zahrádkáře. Vyobrazení na barevných sáčcích pro každou odrůdu samostatně je samozřejmostí již několik let stejně jako piktogramy, znázorňující termíny výsevu, sklizně, doporučené umístění, popis odrůdy i fotky prvních pravých lístků na zadní straně. Nejen tyto informace, ale hlavně kvalita prodávaných semen je to, čím jsme si za více jak dvacet let získali důvěru našich zákazníků nejen v České a Slovenské republice. Všechna prodávaná osiva splňují přísné požadavky na klíčivost i čistotu osiva. Důkazem toho, že si za kvalitou našich osiv stojíme, je garance klíčivosti SEMO a.s. POROSTOU – RUKU NA TO.

SEMO a.s je registrovaný provozovatel, který je oprávněn opatřovat příslušná osiva rostlinolékařskými pasy, které garantují jejich nezávadný zdravotní stav. Více informací o novém fytosanitárním režimu a škodlivých organismech naleznete na stránkách ÚKZUZ  nebo na Rostlinolékařském portálu.