Roubování paprik

SEMO - roubování paprik

  Roubování paprik – proč vlastně roubovat papriky? Rostliny paprik, především častěji pěstovaných po sobě, jsou běžně poškozovány patogeny, které napadají kořeny a způsobují vadnutí či úhyn celých rostlin. Nejčastější jsou: především houby Fusarium spp., Phytopthora capsicii a dále v omezené míře Verticilium spp. které způsobují destrukci kořenů nebo kořenových krčků. Dále pak houba Sclerotinia sclerotiorum, pro kterou je typická tvorba bílých vatovitých chomáčků hustého mycelia na kterékoliv nadzemní části rostliny.

  Ochrana paprik roubováním

  Možností ochrany je roubování paprik na odolné podnože, které mají podstatně vyvinutější a odolnější kořenový systém. Silné kořeny podnože jsou schopny proniknout hlouběji do půdy, kde snadněji nacházejí vodu a živiny. Roubované papriky tak rostou bujně a vitálně. Oproti pravokořenným (tedy neroubovaným) rostlinám pak i rychleji po výsadbě plodí. Roubované rostliny také lépe snáší nevyrovnanou závlahu i chladnější podmínky.

  Díky tomu můžeme prodloužit dobu vegetace ve skleníku a dosáhnout tak vyšších výnosů. Na rozdíl od roubování okurek to chce více cviku a trpělivosti. Je ale třeba to nevzdat při prvním možném neúspěchu. Roubované papriky je možné pěstovat ve sklenících, volné půdě i v nádobách. Největší význam však má jejich využití právě ve sklenících a nádobách.

  Podnož Vitalpaprika F1 pro papriky

  Podnož Vitalpaprika F1 pro roubování paprik je mezidruhový kříženec rodů Capsicum annuum L. a Capsicum chinense Jacq. Podnož má mohutný kořenový systém a je vysoce tolerantní k fytoftorové hnilobě papriky (Phytopthora capsicii) a PMMV (Pepper mild mottle virus).

  Upozornění

  Ač má tato podnož mnoho vynikajících vlastností, kvalita jejich plodů mezi ně rozhodně nepatří. Raději tak poznamenáváme, že plody podnože jsou téměř nepoživatelné – podnož se hodí opravdu jen na roubování.

  Co budeme k roubování potřebovat?

  • Odrůdu vhodnou k roubování (dále označena jako roub),
  • podnož,
  • klipsy k roubování rajčat a paprik,
  • vysokoprocentní líh na dezinfekci nástrojů,
  • velmi ostrý nůž, žiletku nebo skalpel.

  Výsevem to začíná

  Samotný výsev je podobný jako u „normálních“ paprik. Osiva podnože i roubu sejeme ve stejný termín. Papriky roubováním získají ztrátu cca 3 až 4 týdny oproti pravokořenným (neroubovaným) rostlinám. Termín výsevu si tak naplánujte dle požadované výsadby. Osivo podnože sejeme přímo do květináče (průměr alespoň 10 cm), ve kterém sadbu dopěstujeme až do výsadby.

  SEMO - roubování paprik

  Jakmile mají stonky podnože i zvolené odrůdy (roubu)
  cca 2 mm v průměru, je správný čas na roubování.
  SEMO - roubování paprik

  Nejprve seřízneme stonek podnože vodorovně pod
  děložními listy.
  SEMO - roubování paprik

  Následně zbytek stonku seřízneme již „naostro“, šikmým
  řezem (ideálně 4 až 5 mm dlouhým).
  SEMO - roubování paprik

  Na seříznutý stonek podnože nasuneme pootevřený silikonový klips. Podnož je tak připravena.
  SEMO - roubování paprik

  Nyní si již připravíme roub: Roub vodorovně uřízneme nad
  děložními lístky.

  Osivo roubu můžeme sít do truhlíku nebo výsevní misky. Řidší výsev semen 5×5 cm od sebe dopomůže ke kompaktním a silným rostlinám. Doporučujeme použít kvalitní výsevní substrát. Na substrátu se rozhodně nevyplácí šetřit – je stejně důležitý jako kvalitní osivo. Osivo sejeme 0,5 cm hluboko, zalijeme a pro klíčení TRVALE udržujeme teplotu 25 až 28 °C. Velmi důležitá je vyrovnanost jednotlivých rostlin, abychom mohli rostliny naroubovat najednou.

  Obecná rada pro klíčení, pokud nemáte k dispozici vytápěný skleník

  Při klíčení většiny osiv není důležité světlo, proto výsevy neumisťujte na okenní parapet. Ač se vám to nemusí ani zdát, noční teploty jsou i u moderních rámů oken výrazně nižší než ty přímo v místnosti. Malí klíčenci tak často následkem teplotního šoku klíčí buď velmi pomalu, nebo vůbec. Často mají energii na vyklíčení v takových podmínkách jen ta nesilnější semena. Pro výsevy teplomilných rostlin proto využívejte nejteplejší místnost v domě/bytě – ideálně, kde teplota v průběhu dne a noci nekolísá. Světlo začíná být důležité, až jakmile se začnou objevovat děložní lístky rostlin.

  Čas roubovat

  K roubování doporučujeme použít tzv. roubování kopulací, podobně jako u ovocných stromů. Zásadní je vystihnout správný moment pro samotné roubování. Jakmile mají stonky podnože i roubu cca 2 mm v průměru, je správný čas. Většinou to trvá přibližně 4 týdny od vyklíčení. Důležité je, aby klips měl podobnou velikost jako je tloušťka stonku – jinak hrozí, že bude z místa roubování sjíždět, nebo naopak jej bude omezovat v růstu. Nedoporučujeme roubovat při přímém slunečním záření – zbytečně by byly rostliny vystavovány stresu a přichází o tolik potřebnou vláhu. Samotný průběh roubování by měl být bez otálení, aby místa řezu nezaschla.

  Dezinfekce a řez

  Nůž namočíme v lihu, abychom jej vydezinfikovali. Zbytky lihu z něj osušíme. Stonek podnože nejdříve seřízneme vodorovným řezem těsně pod děložními lístky tak, aby nemohla obrůstat. Následně zbylý stonek podnože seřízneme o kousek níž šikmým řezem (optimálně 4 až 5 mm dlouhým). Horní část rostliny můžeme odložit bokem – nebudeme ji již potřebovat. Na zbytek stonku podnože nasadíme pootevřený silikonový klips, a to do poloviny jeho výšky. Podnož je tímto připravena.

  Příprava roubu

  Nyní si připravíme roub – roub seřízneme nejdříve vodorovným řezem těsně nad děložními listy. Spodní část rostliny můžeme odložit – nebudeme ji již potřebovat. Stonek roubu seřízneme šikmým řezem 4 až 5 mm dlouhým. Je velmi důležité udržet stejný úhel jako u podnože, aby k sobě stonky následně dobře padly.

  SEMO - roubování paprik

  Seřízneme stonek roubu pod stejným úhlem jako
  u podnože – řez by měl být tedy také 4 až 5 mm dlouhý.

  Na roubu ponecháme jen 1 pravý list, abychom snížily ztráty vody, dokud se roubované části nespojí. Vždy listy odstraňujeme odspoda.

  SEMO - roubování paprik

  Z roubu opatrně odstraníme většinu listů, abychom omezili ztrátu vody.
  Důležité je nepoškodit růstový vrchol rostliny – ten musí zůstat zachován!
  SEMO - roubování paprik

  Roub připravený na spojení s podnoží. Při roubování postupujeme rychle, aby rány nezaschly.

  Použití klipsů na roubování

  Takto připravený roub vsadíme do pootevřeného silikonového klipsu a jemně jej přitlačíme na stonek podnože. V tento moment nesmí mezi stonky zůstat mezery! Pokud se nepodařilo seříznout pod stejným úhlem, seřízněte obě rostliny ještě pod větším úhlem a pokus opakujte.

  SEMO - roubování paprik

  Pootevřeme klips a roub opatrně nasuneme na podnož.

  Klips umísťujeme kolmo na místo řezu tak, aby se roub nevyvracel. Před každým dalším řezem doporučujeme nůž vydezinfikovat, abychom předešli případnému přenášení infekce.

  SEMO - roubování paprik

  Oba stonky k sobě musí přiléhat bez mezer! Do spoje se nesmí při zálivce dostat voda.

  šipkaKlips otočíme kolmo na řez, aby se roub nevyvracel.

  Ihned po naroubování

  Již naroubované rostliny pak rychle přemístíme do připraveného „skleníku“ s vysokou vzdušnou vlhkostí, kde zůstanou po dobu cca 7 dnů. Ideální je box z čirého plastu nebo dostatečně velká nádoba přikrytá průhledným igelitovým pytlem.

  SEMO - roubování paprik

  Rostliny rychle přemístíme do nádoby přikryté čirým igelitem – 10 dní udržujeme vysokou vzdušnou vlhkost a dostatek světla.

  Zálivka

  Do míst řezu se nesmí dostat voda ze zálivky. Rostliny zbytečně nepřelévejte – je normální, že budou 2 až 3 dny po roubování povadlé.

  Péče o roubované rostliny

  S rostlinami pracujte opatrně, aby se místa roubování nepohnula. Po dobu těchto 7 dnů zajistíme co možná nejvíce světla, ale zároveň chráníme skleník před přímým slunečním zářením. První týden můžeme také využít přisvětlování – např. pod kuchyňskou linkou. U paprik je velmi významná role dostatku světla pro spojení roubovaných částí.

  SEMO - roubování paprik

  Sazenice po roubování nepřelévejte – je přirozené, že budou
  2 až 3 dny po zákroku zavadlé.

  Optimální teplota a vlhkost

  Optimální teplota ve fázi srůstání je 22 až 24 °C. Pravidelně kontrolujeme vývoj rostlin a udržujeme vysokou vlhkost prostředí. Rostliny se při dodržení těchto podmínek rychle zotaví. Přesto je třeba počítat s tím, že oproti neroubovaným rostlinám nabere sadba ztrátu v růstu. Tu ale po výsadbě rychle dožene díky silnějšímu kořenovému systému.

  Příprava na sadbu

  Sadba je připravena přibližně za 4 až 5 týdnů od roubování. Po vyjmutí ze skleníku můžeme již s rostlinami pracovat jako s běžnou sadbou. Tedy zajistíme dostatek, pokud možno rovnoměrně rozprostřeného slunečního záření. Roubovací klipsy odstraníme po dokonalém srůstu roubovaného spoje – nejlépe jakmile začne pravý list roubovance narůstat. Pokud by klips stonek omezoval v růstu již dříve, raději jej odstraníme. Před výsadbou na venkovní záhon alespoň 7 dní otužujeme a zvykáme na přímé sluneční záření. Jinak hrozí zastavení růstu rostlin z důvodu teplotního šoku nebo dokonce spálení listů přímým slunečním zářením.

  Výsadba

  Při samotné výsadbě dbejte na to, aby místo roubu zůstalo alespoň 2 cm nad povrchem půdy – sazenice tedy „neutopte“ příliš hluboko. Pokud sazenice utopíme, roubování ztrácí smysl, protože dojde ke kontaktu půdy s roubem a může dojít k infekci výše zmíněnými patogeny.