Roubování rajčat

SEMO - roubování rajčat

  Roubování rajčat – proč vlastně roubovat rajčata? Rostliny rajčat častěji pěstovaných po sobě jsou poškozovány patogeny, které napadají kořeny a způsobují vadnutí či úhyn celých rostlin. Nejčastější jsou houby Fusarium oxysporum sp. lycopersici, dále v omezené míře Fusarium solani, Verticilium spp. a Didymela lycopersici, které způsobují destrukci kořenů nebo kořenových krčků. Dále pak houba Sclerotinia sclerotiorum, pro kterou je typická tvorba bílých vatovitých chomáčků hustého mycelia na kterékoliv nadzemní části rostliny. Podnož je také rezistentní k půdním háďátkům (Meloidogyne spp.). Tato háďátka se ale u nás příliš nevyskytují, tedy nejsou tak závažným problémem jako výše zmiňované.

  Ochrana rajčat roubováním

  Možností ochrany je roubování rajčat na odolné podnože, které mají podstatně vyvinutější a odolnější kořenový systém. Silné kořeny podnože jsou schopny proniknout hlouběji do půdy, kde snadněji nacházejí vodu a živiny. Roubovaná rajčata tak rostou bujně a vitálně – můžeme je bez problému vést na 2 výhony. Oproti pravokořenným (tedy neroubovaným) rostlinám pak i rychleji po výsadbě plodí. Roubované rostliny také lépe snáší nevyrovnanou závlahu i chladnější podmínky. Díky tomu můžeme prodloužit dobu vegetace ve skleníku a dosáhnout tak vyšších výnosů. Roubovaná rajčata je možné pěstovat ve sklenících, volné půdě i v nádobách. Největší význam však má jejich využití právě ve sklenících a nádobách.

  Podnož Tomastrong F1 pro rajčata

  Podnož Tomastrong F1 pro roubování rajčat je mezidruhový kříženec rodů Solanum lycopersicum L. a Solanum hirsutum Dunal. Jde o velmi vzrůstnou podnož k roubování rajčat, která vyniká svým zdravotním stavem. Silný hypokotyl (stonek) rostliny velmi usnadňuje roubování. Má vysokou toleranci k bakteriálnímu vadnutí, fuzariovému vadnutí a verticiliovému vadnutí. Navíc je rezistentní k viru tabákové mozaiky a půdním háďátkům.

  Upozornění

  Ač má tato podnož mnoho vynikajících vlastností, kvalita jejích vlastních plodů mezi ně rozhodně nepatří. Raději tak poznamenáváme, že plody podnože jsou téměř nepoživatelné – podnož se hodí opravdu jen na roubování.

  Co budeme k roubování potřebovat?

  • Odrůdu vhodnou k roubování (dále označena jako roub),
  • podnož,
  • klipsy k roubování rajčat a paprik,
  • vysokoprocentní líh na dezinfekci nástrojů,
  • velmi ostrý nůž, žiletku nebo skalpel.

  Výsevem to začíná

  Samotný výsev je podobný jako u „normálních“ rajčat. Osiva podnože i roubu sejeme ve stejný termín. Rajčata roubováním získají ztrátu cca 3 až 4 týdny oproti pravokořenným (neroubovaným) rostlinám. Termín výsevu si tak naplánujte dle požadované výsadby.

  SEMO - roubování rajčat

  Pro předpěstování roubovaných sazenic vyséváme o 3 až 4 týdny dříve než pro předpěstování neroubované sadby.

  Roubovaná (vlevo) a neroubovaná (vpravo) rostlina seté ve stejný termín.

  Osivo podnože sejeme přímo do květináče (průměr alespoň 10 cm), ve kterém sadbu dopěstujeme až do konce. Při předpěstování podnože udržujeme ale vyšší teplotu než je pro rajče obvyklé – teplota by neměla klesnout pod 20 °C.

  Osivo roubu můžeme sít do truhlíku nebo výsevní misky. Řidší výsev semen 5×5 cm od sebe dopomůže ke kompaktním a silným rostlinám. Doporučujeme použít kvalitní výsevní substrát. Na substrátu se rozhodně nevyplácí šetřit – je totiž stejně důležitý jako kvalitní osivo. Osivo sejeme maximálně 0,3 cm hluboko, zalijeme a pro klíčení udržujeme trvale teplotu kolem 25 °C. Velmi důležitá je vyrovnanost jednotlivých rostlin, abychom mohli rostliny naroubovat najednou.

  Obecná rada pro klíčení, pokud nemáte k dispozici vytápěný skleník

  Při klíčení většiny osiv není důležité světlo, proto výsevy neumisťujte na okenní parapet. Ač se vám to nemusí ani zdát, noční teploty jsou i u moderních rámů oken výrazně nižší než ty přímo v místnosti. Malí klíčenci tak často následkem teplotního šoku klíčí buď velmi pomalu, nebo vůbec. Často mají energii na vyklíčení v takových podmínkách jen ta nesilnější semena. Pro výsevy teplomilných rostlin proto využívejte nejteplejší místnost v domě/bytě – ideálně, kde teplota v průběhu dne a noci nekolísá. Světlo začíná být důležité, až jakmile se začnou objevovat děložní lístky rostlin.

  Čas roubovat

  K roubování doporučujeme použít tzv. roubování kopulací, podobně jako u ovocných stromů. Zásadní je vystihnout správný moment pro samotné roubování. Jakmile mají stonky podnože i roubu cca 2 mm v průměru, je správný čas. Většinou to trvá přibližně 3 týdny od vyklíčení.

  SEMO - roubování rajčat

  Jakmile mají stonky podnože i zvolené odrůdy (roubu) cca 2 mm v průměru, je správný čas na roubování.

  Důležité je, aby klips měl podobnou velikost jako je tloušťka stonku – jinak hrozí, že bude z místa roubování sjíždět, nebo naopak jej bude omezovat v růstu. Nedoporučujeme roubovat při přímém slunečním světle – zbytečně by byly rostliny vystavovány stresu a přichází o tolik potřebnou vláhu. Samotný průběh roubování by měl být bez otálení, aby místa řezu nezaschla.

  Dezinfekce a způsob roubování

  Nůž namočíme v lihu, abychom jej vydezinfikovali. Zbytky lihu z něj osušíme. U rajčat si můžeme vybrat mezi dvěma metodami – roubování nad nebo pod děložními listy podnože.

  SEMO - roubování rajčat

  Můžeme si vybrat ze dvou variant roubování – řez nad (vlevo) nebo pod (vpravo) děložními listy podnože.

  Nad děložními listy podnožePod děložními listy podnože

  Roubování nad děložními listy

  Roubování nad děložními listy je snazší na samotné roubování. Neeliminuje však riziko růstu samotné podnože ze zálistků.

  SEMO - roubování rajčat

  Snazší je roubování nad děložními lístky, ale pak je třeba důkladně vyštipovat zálistky podnože.

  šipkaŘez nad děložními listy podnože

  Roubování pod děložními listy

  Roubování pod děložními listy je náročnější, ale zabraňuje možnosti, že podnož začne samovolně obrůstat. Je třeba se rozhodnout před začátkem roubování, kterou variantu zvolíme.

  SEMO - roubování rajčat

  Varianta pod děložními lístky je náročnější na samotné roubování, ale omezuje možnost, že podnož začne obrůstat.

  šipkaŘez pod děložními listy podnože

  Kromě odlišného místa řezu na podnoži se od sebe postupy ale příliš neliší. Stonek podnože seřízneme nejdříve vodorovně těsně pod/nad děložními listy (dle zvolené metody).

  SEMO - roubování rajčat

  U obou variant je postup podobný. Nejprve seřízneme stonek podnože vodorovně dle zvolené metody nad/pod.

  Horní část rostliny můžeme odložit bokem – nebudeme ji již potřebovat. Nyní zbytek stonku podnože seřízneme šikmým řezem, optimálně 4 až 5 mm dlouhým.

  SEMO - roubování rajčat

  Následně zbytek stonku seřízneme již „naostro“, šikmým řezem (ideálně 4 až 5 mm dlouhým).

  Na takto seříznutý stonek podnože nasadíme pootevřený silikonový klips, a to do poloviny jeho výšky. Podnož je tímto připravena.

  SEMO - roubování rajčat

  Na seříznutý stonek podnože nasuneme pootevřený silikonový klips. Podnož je tak připravena.

  Příprava roubu

  Nastal čas na přípravu roubu: Nejprve odřízneme rostlinu vodorovně těsně nad děložními lístky. Dolní část rostliny můžeme odložit – nebudeme ji již potřebovat.

  SEMO - roubování rajčat

  Nyní si již připravíme roub. Roub vodorovně uřízneme nad děložními lístky (bez ohledu na zvolenou metodu nad/pod).

  Nyní roub seřízneme šikmým řezem 4 až 5 mm dlouhým. Je velmi důležité udržet stejný úhel jako u podnože, aby k sobě stonky dobře padly.

  SEMO - roubování rajčat

  Seřízneme stonek roubu pod stejným úhlem jako u podnože, řez by měl být tedy také 4 až 5 mm dlouhý.

  Na roubu ponecháme jen 1 pravý list, abychom snížily ztrátu vody, dokud se roubované části nespojí. Vždy listy odstraňujeme odspoda.

  SEMO - roubování rajčat

  Z roubu opatrně odstraníme většinu listů, abychom omezili ztrátu vody.
  Důležité je nepoškodit růstový vrchol rostliny – ten musí zůstat zachován!
  SEMO - roubování rajčat

  Roub připravený na spojení s podnoží. Při roubování postupujeme rychle, aby rány nezaschly.

  Takto připravený roub vsadíme do pootevřeného silikonového klipsu a jemně jej přitlačíme na stonek podnože. V tento moment nesmí mezi stonky zůstat mezery! Pokud se nepodařilo seříznout pod stejným úhlem, seřízněte obě rostliny ještě pod větším úhlem a pokus opakujte.

  SEMO - roubování rajčat

  Pootevřeme klips a roub opatrně nasuneme na podnož.

  Použití klipsů na roubování

  Klips umísťujeme kolmo na místo řezu tak, aby se roub nevyvracel. Před každým dalším řezem doporučujeme nůž vydezinfikovat, abychom předešli případnému přenášení infekce.

  SEMO - roubování rajčat

  Oba stonky k sobě musí přiléhat bez mezer! Do spoje se nesmí při zálivce dostat voda.

  šipkaKlips otočíme kolmo na řez, aby se roub nevyvracel.

  Ihned po naroubování

  Již naroubované rostliny pak rychle přemístíme do připraveného „skleníku“ s vysokou vzdušnou vlhkostí, kde zůstanou po dobu cca 7 dnů. Ideální je box z čirého plastu nebo dostatečně velká nádoba přikrytá průhledným igelitovým pytlem.

  SEMO - roubování rajčat

  Rostliny rychle přemístíme do nádoby přikryté čirým igelitem a 10 dní udržujeme dostatek světla a vysokou vzdušnou vlhkost.

  Zálivka

  Do míst řezu se nesmí dostat voda ze zálivky. Rostliny zbytečně nepřelévejte. Je normální, že budou 2 až 3 dny po roubování povadlé.

  SEMO - roubování rajčat

  Sazenice po roubování nepřelévejte. Ke přirozené, že budou 2 až 3 dny po zákroku zavadlé.

  Nad děložními listy podnožePod děložními listy podnože

  Péče o roubované rostliny

  S rostlinami pracujte opatrně, aby se místa roubování nepohnula. Po dobu těchto 7 dnů zajistíme co možná nejvíce světla, ale zároveň chráníme skleník před přímým slunečním zářením. První týden můžeme také využít přisvětlování – např. pod kuchyňskou linkou. U rajčat je velmi významná role dostatku světla pro spojení roubovaných částí.

  Optimální teplota a vlhkost

  Optimální teplota ve fázi srůstání je 20 až 22 °C. Pravidelně kontrolujeme vývoj rostlin a udržujeme vysokou vlhkost prostředí. Rostliny se při dodržení těchto podmínek rychle zotaví. Přesto je třeba počítat s tím, že oproti neroubovaným rostlinám nabere sadba ztrátu v růstu. Tu ale po výsadbě rychle dožene díky silnějšímu kořenovému systému.

  Příprava na sadbu

  Sadba je připravena přibližně za 3 týdny od roubování. Po vyjmutí ze skleníku můžeme již s rostlinami pracovat jako s běžnou sadbou. Tedy zajistíme dostatek, pokud možno rovnoměrně rozprostřeného slunečního záření.

  SEMO - roubování rajčat

  Přibližně po 14 dnech je již místo řezu srostlé a můžeme odstranit klips.

  Roubovací klipsy odstraníme po dokonalém srůstu roubovaného spoje – nejlépe jakmile začne pravý list roubovance narůstat. Pokud by klips stonek omezoval v růstu již dříve, raději jej odstraníme.

  SEMO - roubování rajčat

  Roubovaná rostlina má již nyní výrazně silnější kořenový systém než ta pravokořenná (neroubovaná).

  Neroubovaná rostlinaRoubovaná rostlina

  Před výsadbou na venkovní záhon alespoň 7 dní otužujeme a zvykáme na přímé sluneční záření. Jinak hrozí zastavení růstu rostlin z důvodu teplotního šoku nebo dokonce spálení listů přímým slunečním zářením.

  Výsadba

  Při samotné výsadbě dbejte na to, aby místo roubu zůstalo alespoň 2 cm nad povrchem půdy – sazenice tedy „neutopte“ příliš hluboko. Naroubovaná rostlina má tendenci tvořit tzv. rosné kořeny, které můžou být místem průniku infekce do rostliny. Pokud se na rostlině objeví, odstraňte je ostrým a vydezinfikovaným nožem.

  Důležité

  V průběhu vegetace je třeba pravidelně kontrolovat, zda podnož rajčete nemá tendenci obrůstat, zejména při použití varianty řez roubu nad děložními lístky.