Okurka setá nakládačka

HOBBY, zelenina - Okurka setá nakládačka, 2300 (Cucumis sativus L.)

Okurka je plodinou první tratě, vyžaduje záhřevné, hlinité, humózní půdy. Vzhledem k slabšímu kořenovému systému je náročná na dostatek přístupných živin a vyrovnaný vláhový režim. Vhodná předplodina je hrách, cibule, pór, fazol, řepa, košťáloviny, cukrovka a jetelotravní směsky. Nevhodné jsou brambory a jahody. Pozor na rezidua z herbicidů, zvláště triaziny a chlorsulfurony. Výsev provádíme od poloviny dubna do 10. května. V případě časných výsevů na pole je možné použití netkané textilie, kterou mohou být okurky přikryté až do doby začátku kvetení. Vyséváme 2,0 – 2,5 kg osiva na hektar, což odpovídá přibližně 70 – 100 tis. rostlin na hektar. Předpěstování rostlin je možné. Na předpěstování sadby počítejme 3 – 4 týdny před požadovaným termínem výsadby. Ve skleníku udržujeme stálou teplotu vzduchu a zajišťujeme větrání. Výsadbu na záhon provádíme v polovině května. Během vegetace udržujeme porost v čistém bezplevelném stavu plečkováním a okopávkou. V případě sucha zavlažujeme, raději větší dávky vody méně často.

více informací méně informací

I přes výrazné polní rezistence je během vegetace důležitá chemická ochrana proti plísni okurkové. Choroba se projevuje světle zelenými až žlutými, žilnatinou ohraničenými skvrnami na plně vyvinutých listech. Na spodní straně skvrn se vytváří za příznivých podmínek šedofialový až šedý povlak sporangií. Počet skvrn narůstá, spojují se a zasychají, dochází k rozpadu pletiv mezi hlavními nervy. Silně postižené listy usychají a rostliny hynou. Choroba se šíří za deštivého počasí, je podporována ranními rosami.

Z hlediska komplexní ochrany mají význam všechna opatření, která zabraňují ovlhčení nebo zkracují dobu ovlhčení listu (větrání, racionální závlaha, vertikální vedení) a využívají tolerantních odrůd, spolu s rozumnou chemickou ochranou. V souladu se seznamem registrovaných prostředků na ochranu rostlin doporučujeme používat k ošetřování proti plísni okurkové přípravky v intervalech 10 – 14 dní, při silném infekčním tlaku 7 – 10 dnů.Důležité je dodržet střídání přípravků z důvodu zabránění vzniku rezistencí (jeden přípravek použít maximálně 2 – 3 krát za sezónu) a dávku 1000 – 1200 litrů postřikové jíchy na hektar. Toto množství je nutné dodržet i pro zabezpečení dobré účinnosti postřiku. Vhodné je přidat smáčedlo, např. SILWET L77 (0,01 %) a listovou výživu, například Harmavit (2l/ha), Wuxal Super (0,2 %) nebo Wuxal Sus Combi Mg (0,1 %).

Odrůdy s hrubou řídkou bradavičnatostí – hruboostné

Lze je doporučit jak do typicky okurkářských oblastí, tak především do oblastí s méně vhodnými klimatickými podmínkami. Vyznačují se mohutnější kořenovou soustavou, silnějším růstem a vyšší vitalitou. Lépe snášejí méně vhodné klimatické i pěstitelské podmínky. Z 10 m² lze sklidit 54 – 70 kg plodů.

Odrůdy s jemnou hustou bradavičnatostí – hustoostné

Doporučujeme je především do typicky okurkářských oblastí. Jsou celkově méně vzrůstné a citlivější k chladnému počasí. Z 10 m² lze sklidit 35 – 80 kg plodů.

Partenokarpické okurky s jemnou hrubou bradavičností

Partenokarpické okurky nepotřebují ke zdárnému vývoji plodů opylení, jsou vhodné pro pěstování při nedostatku opylovačů ve foliových krytech.

Okurka setá - nakladačka / Uhorka siata nakladačka Cucumis sativus L. Přehled termínu výsevů, výsadby a sklizně

Odrůda Ranost Vzrůst Genetická nehořkost Plod     Rezistence        
ostny dél/šířka barva CMV CC ALS DM PM
CHARLOTTESM F1 velmi raná slabý ano bílé, husté 3,6 : 1 7 HR HR IR IR
ORNELLOSM F1 středně raná slabý ano bílé, husté 3,4 : 1 8 HR HR IR
FATIMASM F1 středně raná slabý ne bílé, husté 3,6 : 1 7 HR HR IR
ELISABETSM F1 velmi raná slabý ano bílé, husté 3,2 : 1 7 HR HR
IWONNASM F1 středně raná bujný ne bílé, hrubé 3,2 : 1 7 HR HR HR IR
NORASM F1 středně raná bujný ne bílé, hrubé 2,8 : 1 7 HR HR IR
REGINASM F1 raná bujný ne bílé, hrubé 2,9 : 1 8 IR IR IR
ADMIRASM F1 středně raná velmi bujný ne bílé, hrubé 2,8 : 1 7 HR HR IR
BLANKASM F1 raná velmi bujný ne bílé, hrubé 2,8 : 1 9 HR HR HR IR IR
BÁRASM F1 raná bujný ne bílé, hrubé 3,4 : 1 8 HR HR HR IR
BOHEMIASM F1 raná střední ano bílé, hrubé 3,4 : 1 8 HR HR IR IR
CHANTALSM F1 poloraná střední ano bílé, hrubé 3,2 : 1 8 HR HR HR IR IR
DAFNESM F1 velmi raná střední ano bílé, hrubé 3,3 : 1 8 HR HR IR
HARRIETSM F1 velmi raná slabý ano bílé, husté 3,3 : 1 8 HR HR IR
ZSOFISM F1 raná slabý ano bílé, husté 3,3 : 1 6 HR HR IR
SONADASM F1 velmi raná slabý ano bílé, husté 3,2 : 1 8 HR HR IR

Rezistence: CMV – virus okurkové mosaiky, CC – čerň okurková, ALS – bakteriální skvrnitost okurek, DM – plíseň okurková, PM – padlí okurkové
HR – vysoká rezistence, IR – střední rezistence
Barva: 1 – světle zelená, 9 – tmavě zelená
SM – odrůda vyšlechtěná firmou SEMO a.s.

Agrotechnické informace

hnojení N 60–80 kg N/ha
P 60–100 kg P2O5/ha
K 150 kg K2O/ha
velmi vhodné organické hnojení - chlévský hnůj 30 – 40 t/ha
HTS 20 – 30 g
v 1g 30 – 50 semen

více informací méně informací