Řepa cukrová a krmná

HOBBY, zelenina - Cukrovka, 3590 (Beta vulgaris L.)

Řepa cukrová a krmná – hlavní rozdíl je ve vzhledu, použití a dalších vlastnostech. Řepa krmná (červená řepa) roste více nad zemí, oproti tomu cukrovka má kořeny zcela v půdě. Krmná řepa se z tohoto ohledu lépe ručně sklízí. Řepa cukrová (cukrovka) má polodlouhý tvar, je převážně bílá nebo i šedá. Cukrovka má husté a zelené vrcholy, listy jsou malé a nenápadné. Oproti tomu krmná řepa má kulatý nebo oválný tvar, barvu má většinou červenou, růžovou nebo i oranžovou. Vrcholy krmné řepy jsou méně husté než u cukrovky, listy jsou zelené, malé a lesklé.

více informací méně informací

Cukrovka / Repa cukrová Beta vulgaris L. Agrotechnické informace

HTS 28 - 32 g (pelety)
spon 45 x 20 cm
výsev duben – květen

Standardně prodáváme peletované osivo.

Řepa cukrová (cukrovka)

Cukrovce vyhovují především těžší, humózní půdy, bohatě organicky hnojené. Výsev provádíme v dubnu až květnu, sklízíme od poloviny září, kdy cukrovka dosahuje maximální cukernatosti.

Využití cukrovky

Cukrová řepa má široké použití při výrobě cukru nebo melasy. Melasa je vedlejší produkt z řepy (nebo cukrové třtiny). Melasa se používá v pokrmech. Vrcholy se používají pro krmení hospodářských zvířat nebo pro hnojení půdy.

Krmná řepa

Krmná řepa nemá zvláštní požadavky na půdu a podnebí. Daří se jí jak v nížinách, tak i v podhorských a horských oblastech, zvláště tam, kde je dostatečné množství srážek během vegetační doby. Stejně jako cukrové řepě
písčitohlinité (těžší) půdy s dostatkem humusu, rovinaté pozemky nebo s menším svahem. Nevhodné jsou půdy sléhavé nebo zamokřené či štěrkové, údolní polohy a mrazové kotliny, kde dochází k poškození pozdními mrazíky.

Využití krmné řepy

Krmná řepa se používá ke krmení hospodářských zvířat. Má příznivý účinek
na zdravotní stav zvířat. Krmí se jimi např. krávy (zejména dojnice), kozy, prasata nebo i králíci. V chladném období přispívá k příjmu základních vitamínů, minerálů a bílkovin. V ekologických systémech pěstování patří mezi dobré předplodiny a řadí se k velmi výnosným okopaninám.

Chemické složení řepy

Chemické složení To je nejdůležitější ukazatel kvality zeleniny. Krmná řepa obsahuje 5 až 8 g uhlohydrátů, 9 g bílkovin a 1 až 3 % sacharózy. Cukrová řepa má zcela odlišné složení: 20 g uhlohydrátů, 0,12 g proteinu a asi 20 % sacharózy.

více informací méně informací

Hledat / vybrat produkt

Zobrazení všech 2 výsledků