Zelí hlávkové

HOBBY, zelenina - Zelí hlávkové, 4200 (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.)

Zelí vyžaduje úrodné půdy s dobrou zásobou živin a vysokou vododržností. Pro rané odrůdy volíme lehčí půdy, pro zelí pozdní a skladovatelné půdy těžší, s pH v rozmezí 6 – 7. Zelí řadíme do první tratě. Rané odrůdy pěstujeme z předpěstované sadby, pozdní můžeme vysévat také přímo na stanoviště. V průběhu vegetace zajišťujeme pravidelné zásobování vodou. Sklízíme ručně, skladujeme při teplotě 1 – 2 °C a vysoké vlhkosti vzduchu (95 %).

více informací méně informací

Zelí hlávkové / Kapusta obyčajná hlávková Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. Přehled termínu výsevů, výsadby a sklizně

Odrůda Ranost Počet dní od
výsevu do sklizně
Hlávka   Využití     Spon
hmotnost (kg) tvar přímý
konzum
skladování krouhání cm x cm
Zelí pro přímý konzum
JUNA F1 rané 70 0,9 – 1,5 vejčitá ++ - - 40x40
SLÁVA F1 rané 75 0,9 – 1,5 kulovitá ++ - - 40x40
UNIKÁTHR F1 rané 80 0,9 – 1,5 kulovitá ++ - + 40x40
LENA F1 polorané 85 2,0 – 2,5 kulovitá ++ - + 50x50
ZORA rané 85 0,5 – 0,8 kulovitá ++ - + 40x40
KORINOHR F1 polorané 90 1,5 – 2 ploše kulovitá ++ - + 50x50
MURDOC F1 rané 85 1,5 – 2 špičatá ++ + + 50x50
MARS polorané 95–105 1,2 – 1,7 kulovitá až zploštělá ++ - + 50x50
Zelí na krouhání
RITMOHR F1 polopozdní 110 4 – 6 ploše kulovitá ++ - + 60x60
PAVLOHR F1 polopozdní 125 4 – 5 ploše kulovitá + + ++ 60x60
MEGATON F1 polorané 102 až 15 kulovitá + + ++ 80x80
POUROVO POLOPOZDNÍ polopozdní 130 až 10 ploše kulovitá + + ++ 60x60
POUROVO POZDNÍ pozdní 150 4 – 6 kulovitá ++ + ++ 60x60
KAMIENNA GLOWA pozdní 130-150 3.VI kulovitá ++ ++ ++ 60x60
PORTOZAHR F1 pozdní 130 3.V kulovitá + ++ ++ 60x60
KALIBOS polorané 105–120 2 – 2,5 špičatá ++ + ++ 60x60
POUROVO ČERVENÉ pozdní 150 3 – 5 kulovitá ++ ++ + 60x60
RUBY PERFECTION F1 polorané 90 1,5 – 2 vejčitě kulovitá ++ ++ ++ 60x60
Zelí na skladování
POLAR pozdní 150 3 – 4 ploše kulovitá + ++ + 60x60
PORTOZAHR F1 pozdní 130 3.V kulovitá + ++ ++ 60x60
TRVALOHR F1 pozdní 145 2,5 – 3 vejčitá + ++ + 60x60
HOLT pozdní 150 2 – 3 kulovitá až zploštělá + ++ + 60x60
KAMIENNA GLOWA pozdní 130-150 3.VI kulovitá ++ ++ ++ 60x60
MURDOC F1 rané 85 1,5 – 2 špičatá ++ + + 50x50
RUBY PERFECTION F1 polorané 90 1,5 – 2 vejčitě kulovitá ++ ++ ++ 50x60

++ velmi vhodné, + vhodné, - nevhodné
HR – vyšlechtěno firmou HRUBEŠ, Vinary výhradně pro SEMO a.s.

Agrotechnické informace

hnojení N 180 - 200 kg N/ha
P 100 - 125 kg P2O5/ha
K 100 - 240 kg K2O/ha
chlévský hnůj 40 – 60 t/ha
HTS 3 - 5 g
v 1g 200 – 300 semen
spon rané zelí 40 × 50 cm
pozdní zelí 50 × 60–70 cm

více informací méně informací