PROFI

SEMO - osiva ze správných rukou

Společnost SEMO a.s. nabízí osivo zeleniny a vybraných polních plodin pro profesionální pěstitele v kategoriích STANDARD a PROFI. Tato nabídka je adresována Vám všem, pro které není pěstování zeleniny pouze zálibou, ale i významným zdrojem příjmů. Pěstitelský cyklus můžeme přirovnat k řetězu, kde nejslabší článek rozhoduje o celkovém výsledku. Každý den posilujete pomyslné články řetězu – od přípravy půdy až po sklizeň a konečný prodej. Naše nabídka je tu proto, aby Vám pomohla upevnit ten nejzákladnější stupínek k Vašemu úspěchu – osivo. Naše společnost dbá na kvalitu své produkce, pro úpravu osiva se používá moderní způsob moření – inkrustace, všem profi pěstitelům nabízíme kalibrované osivo a u vybraných odrůd jsou aplikována i další ošetření. Poskytujeme také pomoc profesionálním pěstitelům nejen v podobě kvalitního osiva, ale i v rámci doprovodných služeb.