Úprava osiva

Můžete si zvolit ze dvou základních kategorií osiva – STANDARD a PROFI. Osivo STANDARD je standardní osivo splňující normy EU. Většina osiv je i v této kategorii inkrustována fungicidy, osivo prodáváme volně vážené v kg. Osivo PROFI se vyznačuje špičkovou kvalitou a u většiny druhů i nadstandardním ošetřením, prodáváme na počty semen v ks. Podrobný popis ošetření osiv jednotlivých druhů zeleniny v kategoriích STANDARD a PROFI najdete vždy v ceníku pro aktuální sezónu. Používáme moderní způsob moření osiva – inkrustaci. Při této metodě jsou fungicidy naneseny na povrch semínka pravidelně, ve velmi tenké vrstvě.

Ošetření osiva PROFI

Ošetření zahrnuje následující úpravy osiva.

Kalibrace

Osivo je tříděno dle velkosti a do PROFI zařazujeme pouze nejkvalitnější frakce semen. Jednotná velikost semen dává předpoklady pro jednotné klíčení i vzcházení porostů.

Ošetření HWT

Dezinfekci horkou vodou proti bakteriózám provádíme u osiva paprik. Jedná se o zásah, který likviduje primární zdroj infekce – bakterie na povrchu semen.

Inkrustace fungicidy

Osivo řady druhů zeleniny ošetřujeme v kategorii PROFI širším spektrem fungicidů. Podrobný popis ošetření osiva jednotlivých druhů zeleniny naleznete vždy v ceníku platném pro danou sezónu.

Speciální úpravy osiva

Firma SEMO pro své zákazníky připravuje i speciálně upravené osivo.

Předklíčené osivo petržele, mrkve a celeru

V osivu iniciujeme proces klíčení, který zastavíme před protržením slupky. Použitím předklíčeného osiva se výrazně zvýší jednotnost klíčení i polní vzcházivost. To zlepšuje zapojení porostu a zjednodušuje použití herbicidů. Porost založený z předklíčeného osiva rychleji vzchází, což mimo jiné znamená, že preemergentní herbicidy je nutné použít ihned po zasetí. Termín setí má být volen spíše pozdnější, do optimálních půdních podmínek. Předklíčené osivo je nutno skladovat v originálních obalech při teplotách 5 – 15 °C. Použitelnost takto upraveného osiva je časově omezená a není jej možné přechovávat do další sezóny.

Pelety

Peletování osiv našich odrůd zajišťujeme ve službě u specializované firmy INCOTEC. Nabídneme Vám tak stejný typ pelet, na jaký jste zvyklí u naší holandské konkurence. U salátu jsme zvolili osvědčené pelety typu Split Pill. V základní nabídce jsou pelety celeru, salátu a nově i hybridního pastiňáku. Podrobnější informace o naší nabídce pelet naleznete vždy v aktuálním ceníku.

Osivo BIO

Vycházíme vstříc rostoucí poptávce po BIO osivech. V našem ceníku pro příslušnou sezónu najdete vždy aktuální nabídku těchto osiv. Jedná se o osiva, která byla vyprodukována podle standardů biologické produkce a jsou určena pro ekologické zemědělství. Tuto skutečnost při každém prodeji dokládáme kopií Osvědčení o možnosti použití osiva v systému ekologického zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb., vydaného společností KEZ o.p.s. BIO osiva nebyla chemicky ošetřena v průběhu pěstování, sklizně ani následného zpracování.

Nemořená konvenční osiva

Na základě Vašich požadavků jsme pro Vás připravili také nabídku chemicky neošetřených osiv. Nejedná se tedy o klasická BIO osiva (dle zákona č. 242/2000 Sb.), ale o osiva, u kterých nebylo provedeno chemické ošetření. Aktuální nabídku těchto osiv opět naleznete v našem ceníku pro danou obchodní sezónu.