Kukuřice na siláž a zrno

PROFI, ostatní - kukuřice na siláž a zrno

Kukuřice na siláž a zrno od firmy ZELSEED rozšířila naši nabídku osiva a semen pro profi pěstitele. Tyto hybridní kukuřice na siláž a na zrno jsou odolné ke stresům, mají dobrý zdravotní stav a výnosovou stabilitu. Podstatnými přednostmi je i vysoký podíl zrna a špičková nutriční hodnota u silážních hybridů, které jsou samozřejmě vhodné i pro využití v bioplynových stanicích. Firma ZELSEED se po našem kapitálovém vstupu stala součástí skupiny SEMO. Specializuje se, mimo cukrové kukuřice a fazolky, především na silážní a zrnové kukuřice. V současné době má firma registrováno 15 hybridů silážní a zrnové kukuřice a několik dalších se připravuje. Proces šlechtění probíhá v Horní Potôni na jižním Slovensku. Nové materiály testujeme také na Hané ve Smržicích. Kukuřice na siláž a zrno firmy ZELSEED jsou pěstovány především na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Španělsku nebo Itálii. V roce 2019 se naše kukuřice v rámci ČR a SR pěstovaly na více než 6500 ha, což v silné konkurenci nadnárodních korporací určitě není malý podíl. Pevně věříme, že kukuřice na siláž a na zrno firmy ZELSEED přesvědčí svou kvalitou i výnosovými parametry i Vás.

více informací méně informací

Přehled osiva kukuřice na siláž a zrno

Odrůda kukuřice Kat. č. Použití Ranost - FAO Balení (VJ) Cena Kč/VJ bez DPH
ZELSEED ZE Edox F1 p1789 na siláž a zrno 280 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Otis F1 p1788 na siláž a zrno 300 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Zelstar F1 p1787 na siláž a zrno 330 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Hilda F1 p1786 na zrno 350 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Slovakia p1790 na siláž a zrno 350 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Zelma F1 p1785 na zrno 410 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Karuzel F1 p1784 na siláž a zrno 420 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Zeamax F1 p1783 na siláž a zrno 420 80 tis. semen na dotaz
ZELSEED ZE Albertina p1791 na siláž a zrno 440 80 tis. semen na dotaz

Osivo je kvalitně namořeno - Maxim XL 035 FS + ALBIT + ZINKOSOL Forte. Za příplatek 1 050 Kč/VJ můžeme zajistit namoření insekticidním přípravkem Sonido.

 

Kukuřice setá ZELSEED ZE Edox F1 (p1789, na siláž a zrno, FAO 280)

Doporučená hustota porostu je 85 tis. rostlin/ha na siláž a 75 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Raný, časně kvetoucí hybrid vhodný i pro pěstování v méně příznivých podmínkách.
 • Dobře snáší i velmi časné výsevy do chladnější půdy.
 • Velmi vysoký výnos zrna i siláže v této kategorii FAO.
 • Poskytuje kvalitní siláž s vysokou nutriční hodnotou.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Otis F1 (p1788, na siláž a zrno, FAO 300)

Doporučená hustota porostu je 68 až 72 tis. rostlin/ha.

 • Rychle snižuje vlhkost zrna v průběhu dozrávání což umožňuje velmi rané sklizně.
 • Houževnatý hybrid vhodný i na lehké půdy.
 • Velmi odolný vůči stresům, stabilní vysoké výnosy i v nepříznivých (suchých) ročnících.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zelstar F1 (p1787, na siláž a zrno, FAO 330)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na siláž a 65 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Špičkový, velmi výnosný hybrid s úrodou odpovídající kukuřicím s výrazně vyšším FAO.
 • Mohutné válcovité klasy s vysokou výtěžností zrna.
 • Velmi výnosný hybrid s úrodou odpovídající kukuřicím s výrazně vyšším FAO.
 • Zrno má velmi vysoký obsah škrobu.
 • Špičkový výnos i při nižším výsevku nebo horším zapojení porostu – v takových podmínkách totiž dokáže vytvořit výrazně větší klasy.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Hilda F1 (p1786, na zrno, FAO 350)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Velmi odolný stresům se stabilními výnosy i v problematických ročnících.
 • Drží vyrovnanou velikost palic při různé hustotě výsevu – doporučený výsevek je tedy vhodné dodržet.
 • Velikost zrna i rychlost dozrávání jsou vyrovnané po celé délce klasu.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Slovakia (p1790, na zrno, FAO 350)

Doporučená hustota porostu je 75 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Kukuřice je určená na zrno.
 • Poskytuje velké klasy s vysokým podílem zrna a vysokým obsahem škrobu v zrnech.
 • Je odolná k suchu i jiným stresům.
 • Má velmi svižný počáteční růst, a tím i rychlé zapojení porostu.
 • Dosahuje pravidelně vysokých výnosů i v nepříznivých ročnících a přitom velmi dobře reaguje na intensifikační faktory.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zelma F1 (p1785, na zrno, FAO 410)

Doporučená hustota porostu je 62 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní hybrid na zrno a CCM.
 • Robustní klasy a velké zrno s vysokou OH i HTS.
 • Stabilní výnos i v méně příznivých ročnících.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Karuzel F1 (p1784, na siláž a zrno, FAO 420)

Doporučená hustota porostu je 75 tis. rostlin/ha na siláž a 68 až 72 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní kombinovaný hybrid na siláž + bioplyn a zrno.
 • Velmi vysoké, mohutné, dobře olistěné rostliny.
 • Dlouhé palice s vyrovnanou velikostí zrna až po špičku klasu.
 • Velmi odolný k suchu.
 • Vysoká nutriční hodnota siláže.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zeamax F1 (p1783, na siláž a zrno, FAO 420)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na siláž a 65 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní hybrid na zrno i siláž.
 • Robustní klasy s vysokým podílem zrna.
 • Velmi vysoké, mohutné, dobře olistěné rostliny.
 • Špičkový výnos i při nižším výsevku nebo horším zapojení porostu – v takových podmínkách totiž dokáže vytvořit výrazně větší klasy.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Albertina (p1791, na siláž a zrno, FAO 440)

Doporučená hustota porostu je 75 tis. rostlin/ha na siláž a 68 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní hybrid na siláž i zrno.
 • Je vysoká, dobře olistěná s výbornou odolností vůči suchu.
 • Má velmi svižný počáteční růst, a tím i rychlé zapojení porostu.
 • Šlasy jsou mohutné, dobře opylené. Jedná se o mimořádně variabilní hybrid.
 • Stabilně dosahuje velmi vysokého výnosu siláže i suché hmoty s vysokým podílem zrna na půdně i klimaticky odlišných lokalitách.

více informací méně informací