Kukuřice na siláž a zrno

PROFI, ostatní - kukuřice na siláž a zrno

Kukuřice na siláž a zrno od firmy ZELSEED rozšířila naši nabídku osiva a semen pro profi pěstitele. Tyto hybridní kukuřice jsou odolné ke stresům, mají dobrý zdravotní stav a výnosovou stabilitu. Podstatnými přednostmi je i vysoký podíl zrna a špičková nutriční hodnota u silážních hybridů, které jsou samozřejmě vhodné i pro využití v bioplynových stanicích. Firma Zelseed se po našem kapitálovém vstupu stala součástí skupiny SEMO. Specializuje se, mimo cukrové kukuřice a fazolky, především na silážní a zrnové kukuřice. V současné době má firma registrováno 15 hybridů silážní a zrnové kukuřice a několik dalších se připravuje. Proces šlechtění probíhá v Horní Potôni na jižním Slovensku. Nové materiály testujeme také na Hané ve Smržicích. Kukuřice firmy ZELSEED jsou pěstovány především na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Španělsku nebo Itálii. V roce 2019 se naše kukuřice v rámci ČR a SR pěstovaly na více než 6500 ha, což v silné konkurenci nadnárodních korporací určitě není malý podíl. Pevně věříme, že kukuřice firmy ZELSEED přesvědčí svou kvalitou i výnosovými parametry i Vás!

více informací méně informací

Kukuřice setá ZELSEED ZE Edox F1 (p1789, na siláž a zrno, FAO 200)

Doporučená hustota porostu je 85 tis. rostlin/ha na siláž a 75 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Extrémně raný, časně kvetoucí hybrid vhodný i pro pěstování v méně příznivých podmínkách.
 • Dobře snáší i velmi časné výsevy do chladnější půdy.
 • Velmi vysoký výnos zrna i siláže v této kategorii FAO.
 • Poskytuje kvalitní siláž s vysokou nutriční hodnotou.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Otis F1 (p1788, na zrno, FAO 300)

Doporučená hustota porostu je 68 až 72 tis. rostlin/ha.

 • Rychle snižuje vlhkost zrna v průběhu dozrávání což umožňuje velmi rané sklizně.
 • Houževnatý hybrid vhodný i na lehké půdy.
 • Velmi odolný vůči stresům, stabilní vysoké výnosy i v nepříznivých (suchých) ročnících.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zelstar F1 (p1787, na siláž a zrno, FAO 330)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na siláž a 65 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Špičkový, středně raný hybrid na zrno a siláž.
 • Mohutné válcovité klasy s vysokou výtěžností zrna.
 • Velmi výnosný hybrid s úrodou odpovídající kukuřicím s výrazně vyšším FAO.
 • Zrno má velmi vysoký obsah škrobu.
 • Špičkový výnos i při nižším výsevku nebo horším zapojení porostu – v takových podmínkách totiž dokáže vytvořit výrazně větší klasy.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Hilda F1 (p1786, na zrno, FAO 350)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha.

 • Středně raný až středně pozdní hybrid na zrno.
 • Velmi odolný stresům se stabilními výnosy i v problematických ročnících.
 • Drží vyrovnanou velikost palic při různé hustotě výsevu – doporučený výsevek je tedy vhodné dodržet.
 • Velikost zrna i rychlost dozrávání jsou vyrovnané po celé délce klasu.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zelma F1 (p1785, na zrno, FAO 410)

Doporučená hustota porostu je 62 tis. rostlin/ha.

 • Pozdní hybrid na zrno a CCM.
 • Robustní klasy a velké zrno s vysokou OH i HTS.
 • Stabilní výnos i v méně příznivých ročnících.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Karuzel F1 (p1784, na siláž a zrno, FAO 420)

Doporučená hustota porostu je 75 tis. rostlin/ha na siláž a 68 až 72 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní kombinovaný hybrid na siláž+bioplyn a zrno.
 • Velmi vysoké, mohutné, dobře olistěné rostliny.
 • Dlouhé palice s vyrovnanou velikostí zrna až po špičku klasu.
 • Velmi odolný k suchu.
 • Vysoká nutriční hodnota siláže.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zeamax F1 (p1783, na siláž a zrno, FAO 420)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na siláž a 65 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní hybrid na zrno i siláž.
 • Robustní klasy s vysokým podílem zrna.
 • Velmi vysoké, mohutné, dobře olistěné rostliny.
 • Špičkový výnos i při nižším výsevku nebo horším zapojení porostu – v takových podmínkách totiž dokáže vytvořit výrazně větší klasy.

více informací méně informací

Hledat / vybrat produkt