Kukuřice na siláž a zrno

PROFI, ostatní - kukuřice na siláž a zrno

Kukuřice na siláž a zrno od firmy ZELSEED rozšířila naši nabídku osiva a semen pro profi pěstitele. Kukuřice jsou odolné ke stresům, mají dobrý zdravotní stav a výnosovou stabilitu. Podstatnými přednostmi je i vysoký podíl zrna a špičková nutriční hodnota u silážních hybridů. Firma ZELSEED se po našem kapitálovém vstupu stala součástí skupiny SEMO. Zabývá se šlechtěním zelenin včetně cukrových kukuřic a fazolek. Firma ZELSEED je ale především významným šlechtitelem zrnových a silážních kukuřic. V současné době má registrovaných 11 hybridů kukuřice na siláž a zrno, a na registraci se připravuje desítka dalších. Šlechtí se v Horní Potôni na jižním Slovensku. Firma má svou školku také na jižní polokouli, konkrétně v Chile, což urychluje proces šlechtění a testování. Kukuřice jsou pěstovány především na Slovensku, v Rakousku, Španělsku nebo Itálii, kde zdárně konkurují hybridům nadnárodních firem. Pevně věříme, že kukuřice na siláž a zrno firmy ZELSEED přesvědčí svou kvalitou i výnosovými parametry také Vás, české a moravské pěstitele.

více informací méně informací

Kukuřice setá ZELSEED ZE Edox F1 (p1789, na siláž a zrno, FAO 200)

Doporučená hustota porostu je 85 tis. rostlin/ha na siláž a 75 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Extrémně raný, časně kvetoucí hybrid vhodný i pro pěstování v méně příznivých podmínkách.
 • Dobře snáší i velmi časné výsevy do chladnější půdy.
 • Velmi vysoký výnos zrna i siláže v této kategorii FAO.
 • Poskytuje kvalitní siláž s vysokou nutriční hodnotou.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Otis F1 (p1788, na zrno, FAO 300)

Doporučená hustota porostu je 68 až 72 tis. rostlin/ha.

 • Rychle snižuje vlhkost zrna v průběhu dozrávání což umožňuje velmi rané sklizně.
 • Houževnatý hybrid vhodný i na lehké půdy.
 • Velmi odolný vůči stresům, stabilní vysoké výnosy i v nepříznivých (suchých) ročnících.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zelstar F1 (p1787, na siláž a zrno, FAO 330)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na siláž a 65 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Špičkový, středně raný hybrid na zrno a siláž.
 • Mohutné válcovité klasy s vysokou výtěžností zrna.
 • Velmi výnosný hybrid s úrodou odpovídající kukuřicím s výrazně vyšším FAO.
 • Zrno má velmi vysoký obsah škrobu.
 • Špičkový výnos i při nižším výsevku nebo horším zapojení porostu – v takových podmínkách totiž dokáže vytvořit výrazně větší klasy.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Hilda F1 (p1786, na zrno, FAO 350)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha.

 • Středně raný až středně pozdní hybrid na zrno.
 • Velmi odolný stresům se stabilními výnosy i v problematických ročnících.
 • Drží vyrovnanou velikost palic při různé hustotě výsevu – doporučený výsevek je tedy vhodné dodržet.
 • Velikost zrna i rychlost dozrávání jsou vyrovnané po celé délce klasu.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zelma F1 (p1785, na zrno, FAO 410)

Doporučená hustota porostu je 62 tis. rostlin/ha.

 • Pozdní hybrid na zrno a CCM.
 • Robustní klasy a velké zrno s vysokou OH i HTS.
 • Stabilní výnos i v méně příznivých ročnících.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Karuzel F1 (p1784, na siláž a zrno, FAO 420)

Doporučená hustota porostu je 75 tis. rostlin/ha na siláž a 68 až 72 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní kombinovaný hybrid na siláž+bioplyn a zrno.
 • Velmi vysoké, mohutné, dobře olistěné rostliny.
 • Dlouhé palice s vyrovnanou velikostí zrna až po špičku klasu.
 • Velmi odolný k suchu.
 • Vysoká nutriční hodnota siláže.

Kukuřice setá ZELSEED ZE Zeamax F1 (p1783, na siláž a zrno, FAO 420)

Doporučená hustota porostu je 72 tis. rostlin/ha na siláž a 65 tis. rostlin/ha na zrno.

 • Pozdní hybrid na zrno i siláž.
 • Robustní klasy s vysokým podílem zrna.
 • Velmi vysoké, mohutné, dobře olistěné rostliny.
 • Špičkový výnos i při nižším výsevku nebo horším zapojení porostu – v takových podmínkách totiž dokáže vytvořit výrazně větší klasy.

více informací méně informací

Hledat / vybrat produkt