Meziplodiny

PROFI, ostatní - meziplodiny

Naše firma nabízí i osivo vybraných meziplodin vhodných do zelinářských osevních postupů. Konkrétní cenovou nabídku a velikosti balení naleznete v našem PROFI ceníku pro aktuální sezónu.

Svazenka

Svazenka je osvědčeným přerušovačem osevních sledů, rostlinou dočasných protierozních pásů a rovněž včelařsky významnou rostlinou.

Ředkev olejná – odrůda Silentina

Ředkev olejnou lze využít při biologické formě ochrany proti nádorovitosti košťálovin. Ředkev olejná svými kořenovými výměšky donutí trvalé spory vyklíčit, ale celý vývojový cyklus původce této choroby neproběhne. Použít se dá jednorázově jako meziplodina. Chceme-li její vylapávací efekt maximálně využít, pak je vhodnější ji po pěti až šesti týdnech od výsevu zlikvidovat a zaset znovu. Vyséváme 18 – 25 kg osiva na hektar.

Aksamitník – odrůda Ground Control

Ground Control díky vysokému obsahu sirných derivátů redukuje infekci půdními háďátky. Působí i jako efektivní zelené hnojení, které zvyšuje obsah organické hmoty v půdě a zlepšuje její strukturu. Vzhledem k tvaru semene je přímý výsev aksamitníku velmi problematický. Doporučujeme proto předpěstovaní sazenic a jejich jarní až letní výsadbu. Aksamitník Ground Control můžeme vysévat přímo na pozemek nebo jej pěstovat ze sadby. Vyséváme jej do řádků 30 cm vzdálených, 20 – 40 semen na metr řádku do hloubky 1,5 – 2 cm. Na hektar použijeme cca 10 – 15 kg osiva. Pro optimální klíčení udržujte půdu rovnoměrně vlhkou po dobu 4 – 5 dní po výsevu. Květen a červen jsou optimální výsevní termíny. Týden před zaoráním doporučujeme porost rozdrtit a namulčovat.