Roubování - podnože

PROFI, ostatní - roubování, podnože

Nabízíme Vám podnože a klipsy pro roubování. Najdete zde klipsy pro klasický způsob roubování okurek a melounů. U rajčat se dobře osvědčil nový způsob roubování s použitím fixační tyčinky. Pro tento druh roubování můžete využít speciální klipsy.

Nabízené podnože, klipsy a další pomůcky pro roubování

Název Popis
VitalPaprika
(Capsicum annum x Capsicum chinense)
Podnož pro papriky s mohutnějším kořenovým systémem. Podporuje růst i životnost papriky. Tolerantní k významným formám houbového vadnutí včetně fytoftory.
J3B Strong F1
(Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hirsutum)
Středně vzrůstná podnož pro rajčata. Vysoká tolerance k bakteriálnímu vadnutí, Fusariovému vadnutí (rasa 2) a verticiliovému vadnutí. Rezistentní  k Fusariovému vadnutí (rasa 1), fusarium crown rot (J-3), viru tabákové mozaiky a háďátkům.
Fortoma F1
(Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hirsutum)
Velmi vzrůstná, vitální podnož pro rajčata. Vysoká tolerance k bakteriálnímu vadnutí, Fusariovému vadnutí (rasa 2) a verticiliovému vadnutí. Rezistentní  k Fusariovému vadnutí (rasa 1), fusarium crown rot (J-3), viru tabákové mozaiky a háďátkům.
Atlas F1
(Lagenaria siceralia)
Podnož pro vodní i cukrové melouny. Rezistentní k Fusariovému vadnutí. Tlustý hypokotyl umožňuje jednoduché roubování. V chladnějším období roste pomaleji, teplejší počasí ale znamená opravdu dynamický růst rostlin roubovaných na tuto podnož.
Podnože na roubování melounů Centurion F1
(Cucurbita maxima Duch.)
Nástupce osvědčené podnože Hercules F1 s lepší afinitou. Centurion F1 je podnož pro vodní i cukrové melouny. Je rezistentní k fusáriovému vadnutí a výrazně prodlužuje plodnost melounů. Nemá vliv na vyrovnanost plodů ani jejich chuť.
SM - Tykev fíkolistá
(Cucurbita ficifolia C.Bouche)
Podnož pro okurky s mohutným kořenovým systémem. Má velmi dobrou afinitu k většině pěstovaných odrůd. Všechny skleníkové okurky firmy SEMO byly na afinitu testovány. Rezistentní k Fusariovému vadnutí. Roubovanci vykazují vysokou toleranci k chladu a méně vyrovnané závlaze.
AX 98-1030 F1
(Cucurbita ficifolia C.Bouche)
Nový hybrid tykve fíkolisté s velmi dobrou afinitou a vysokou rezistencí vůči Fusariovému vadnutí.

Sprinter F1
(Cucurbita maxima a Cucurbita moschata, typ schintosa)
Nový mezidruhový hybrid Cucurbita ficifolia a Cucurbita maxima, typ schintosa. V porovnání s tykví fíkolistou má tenčí a dužnatější stonek, což zvyšuje úspěšnost roubování. Naroubovaná rostlina dobře odolává Fusariovému vadnutí i stresům prostředí.
Klipsy na roubování - okurky, melouny Slouží k fixaci roubovaného spoje u melounů a okurek při klasickém způsobu roubování. Tvar a velikost otvoru v klipse umožní optimální zpevnění podnože a roubované rostliny, což usnadní jejich srůst. Klipsy lze používat opakovaně.
Klipsy na roubování - rajčata Slouží k fixaci spoje u rajčat při roubování s použitím fixační tyčinky. Tvar a velikost otvoru v klipse optimálně zpevní roubované místo po vložení tyčinky. Klipsy lze používat opakovaně.
Silikonové klipsy na roubování Silikonové klipsy oproti plastovým těsněji fixují rostliny a lépe zamezují vysychání v místě roubování. Nevýhodou je jejich kratší životnost.