Zelí hlávkové

PROFI, Zelenina SEMO - Zelí hlávkové, p4200 (Brassica oleracea L. convar.capitata (L.) Alef. var. alba DC.)

Hlávkové zelí je rostlina pěstovaná jako košťálová zelenina. Hlávky zelí využíváme na krouhání, skladování nebo přímý konzum. Při šlechtění zelí hlávkového spolupracujeme se šlechtitelkou Ing. Jitkou Hrubešovou, která navazuje na dlouholetou práci svého otce, pana Ing. Karla Křivského. Společně na trh uvádíme nové profesionální hybridy raného, kruhárenského i skladovatelného zelí.

více informací méně informací

Zelí hlávkové / Kapusta obyčajná hlávková Brassica oleracea L. convar.capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Odrůda Využití     Ranost Počet dní od výsadby
do sklizně
Hlávka   Doporučený počet
rostlin
Poznámky
přímý
konzum
krouhání skladování hmotnost (kg) tvar ks/ha
Zelí pro přímý konzum
MINICA F1 ++ - + rané 70 0,5 - 1,0 kulovitě vejčitá 65 000 malý vnitřní košťál
odolné k praskání
JUNA F1 ++ - - rané 70 0,9 - 1,5 vejčitá 65 000 tmavě zelené hlávky na nízkém košťálu
SLÁVA F1 ++ - - rané 75 0,9 - 1,5 kulovitá 65 000 odolná k nízkým teplotám
UNIKÁT F1 ++ + - rané 80 0,9 - 1,5 kulovitá 60 000 mohutná rostlina,
hlávky dlouho vydrží na poli
LENA F1 ++ + - polorané 85 2,0 - 2,5 kulovitá 50 000 odolná k praskání,
na konzum i rané krouhání
Zelí na krouhání
KORINO F1 ++ + - polorané 90 1,5 - 2 ploše kulovitá 45 000 nepraská, krátký košťál,
i na rané krouhání
RITMO F1 + ++ + polopozdní 110 4 - 6 ploše kulovitá 28 000 mohutná manžeta,
výnosné zelí na rané krouhání
PAVLO F1 + ++ + polopozdní 125 4 - 5 ploše kulovitá 28 000 mohutný vzrůst,
sladká krouhanka
PORTOZA F1 + ++ ++ pozdní 130 4 - 6 kulovitá 32 000 tolerantní k třásněnkám,
dlouho vydrží na poli,
vhodné na krouhání i dlouhodobé skladování
POUROVO ČERVENÉ + ++ - pozdní 150 3 - 5 kulovitá 32 000 tradiční odrůda červeného
kruhárenského zelí
Zelí na skladování
PORTOZA F1 + ++ ++ pozdní 130 3 - 5 kulovitá 40 000 vhodné na krouhání
i dlouhodobé skladování
TRVALO F1 + + ++ pozdní 145 2,5 - 3 vejčitá 40 000 dlouhodobě skladovatelné

Vhodnost:: ++ velmi vhodné, + vhodné, - nevhodné

více informací méně informací

Hledat / vybrat produkt

Zobrazení všech 5 výsledků