Cibule

PROFI, Zelenina TAKII, p0500 (Allium)

Označení „japonská cibule“ již u nás nevzbuzuje asociace něčeho exotického, ale jasně charakterizuje cibule s perfektní vyrovnaností a vysokým podílem tržního zboží. Pro všechny cibule firmy TAKII platí následující – rychlý růst, špičková tvarová vyrovnanost cibulí, dobrý zdravotní stav a úzký krček. U ozimých odrůd je navíc třeba zdůraznit také vysokou odolnost k vymrzání i vybíhání do květu.