Cibule

PROFI, Zelenina TAKII, p0500 (Allium)

Cibule firmy TAKII se řadí mezi špičku. Označení japonská cibule již u nás nevzbuzuje asociace něčeho exotického, ale jasně charakterizuje cibule s perfektní vyrovnaností a vysokým podílem tržního zboží. Pro všechny cibule firmy TAKII platí následující – rychlý růst, špičková tvarová vyrovnanost cibulí, dobrý zdravotní stav a úzký krček. U ozimých odrůd je navíc třeba zdůraznit také vysokou odolnost k vymrzání i vybíhání do květu.

více informací méně informací

Cibule kuchyňská / Cibuľa Allium cepa L.

Odrůda Ranost Relativní ranost
(dny)
Barva slupky Tvar cibule Skladovatelnost Poznámky
jarní
TAKSTAR F1 velmi raná 0 žlutohnědá kulatý krátkodobá vysoký výnos při pravidelné závlaze
BONUS F1 raná +7 žlutá kulatý krátko až
střednědobá
stabilně vysoký výnos
MEDUSA F1 raná +8 žlutá kulatý středně až
dlouhodobá
vysoký výnos vyrovnaných cibulí
NOVISTA F1 raná +12 žlutohnědá kulatý střednědobá tvarově vyrovnaná, skladovatelná
BRUCE F1 poloraná +19 bronzová kulovitá dlouhodobá dlouhodobě skladovatelná
RUBILLION F1 (TTA-782) velmi raná +4 červená kulatý krátko až
střednědobá
odlonost k suchu a horku
RUBY STAR F1 (TEON 502) poloraná +11 červená kulatý střednědobá výnosná, skladovatelná
ozimá
YELLOW STONE F1 velmi raná 0 žlutá kulatá krátkodobá mohutný kořenový systém
SENSHYU YELLOW velmi raná
až raná
+2 žlutá mírně
ploše kulovitý
krátkodobá osvědčená odrůda
KEEP WELL F1 raná +4 bronzová kulatý krátko až
střednědobá
pevnější slupka
HI KEEPER F1 poloraná +7 žlutohnědá kulatý krátko až
střednědobá
velmi vyrovnaný tvar
GALATEA F1 poloraná +10 bronzová kulatý střednědobá extrémní odolnost k vybíhání


více informací méně informací