Cibule

PROFI, Zelenina TAKII, p0500 (Allium)

Cibule je široce užívaná při vaření jako zelenina či koření. Vyžaduje středně těžké hlinitopísčité půdy v záhřevných polohách. Pěstujeme ji v druhé až třetí trati. Pro všechny cibule firmy TAKII platí následující – rychlý růst, špičková tvarová vyrovnanost cibulí, dobrý zdravotní stav a úzký krček. Firma TAKII nabízí široký sortiment cibulí – jarní odrůdy, ozimé odrůdy, cibule na svazkování.