Zaštipování okurek hadovek SUPERSTAR F1, VISTA F1

PoradnaKategorie dotazu: HOBBY TRHZaštipování okurek hadovek SUPERSTAR F1, VISTA F1
semo Personál položil(a) se před 17 roky

Je nutné zaštipovat okurky hadovky ,které pěstuji ve skleníku a pokud ano, tak za kterým listem? Platí to i pro hybridní salátovky a nakladačky, které si předpěstovávám ve skleníku a po zmrzlích je vysazuji na záhon. Děkuji Vinkler. E-mailová adresa : vinkler@tcservis.cz

Odpověď
semo Personál odpověděl(a) před 17 roky

Sazenice vysazujeme v řádku od sebe 60 – 70 cm a navádíme je na provázek upevněný na horním vedení (drátu, konstrukci) apod. V době kdy rostlina dosáhne 60 – 70 cm, odstraníme řezem všechny listy a plody do výšky 40 – 45 cm, ponecháme pouze 1,5 – 2 cm řapíku z každého odstraněného listu (prevence proti zaschnutí). Pro zjednodušení návodu si zbývající části vedení rozdělíme ne třetiny (příklad: při výšce konstrukce 190 cm, do 40-ti cm výšky odstraníme listy, zbývajících 150 cm rozdělíme na třetiny – tj. 3 x 50 cm). Rostlina pokračuje v růstu a  • dosahuje horní hranice I. třetiny tj. 90 cm a začíná kvést • dosahuje horní hranice II. třetiny, tj. 140 cm, s tím, že II. třetina rostliny kvete,v I. třetině narůstají plody. Zároveň v I. třetině začínají růst zálistky, které zaštipujeme za 1. listem • dosahuje hranice vedení (III. třetiny) a zaštípneme ji. V III. třetině kvete, v II. třetině narůstají plody a v I. třetině jsou plody ke sklizni. Vyrůstají zálistky po celé délce, zejména však v II. třetině, opět zaštipujeme za 1. listem. Toto zaštipování zálistku za 1. listem budeme nadále dělat po celou dobu vegetace – pěstování rostliny. V momentě, kdy sklízíme plod, odstraníme i list, který byl u sklizeného plodu. Listy odstraňujeme i v případě, že plod zaschl, upadl nebo z jiného důvodu chybí. V místě, kde jsme odstranili list, pokračuje v růstu plod a list na zálistku. Po sklizni plodu ze zálistku odstraníme i celý zálistek. Na hlavním stonku zůstanou chvíli pouze zbytky řapíku listu a zálistku. Z tohoto místa začne brzy vyrůstat nový zálistek, který opět zaštípneme za prvním listem. Zde se začne vyvíjet nový plod. List, který nemá u sebe plod, by měl být odstraněn. Dosáhneme tím následujícího střídání vývoje kvetení, narůstání plodu a sklizně. Jak ukazuje tabulka, opakujeme celou periodu několikrát (3-5 x i vícekrát). Předpokladem je udržení zdravého kořenového systému. Při tomto způsobu je velmi výhodný způsob roubování okurek na tykev fíkolistou (není však podmínkou). U krátkých salátovek tzv. minisalátovek, zaštipujeme zálistky střídavě za prvním a za druhým listem. Pro popsaný způsob vedení řezu nejsou vhodné všechny odrůdy. Je třeba použít odrůdy ověřené, s výraznou a rychlou schopností vytváření nových zálistků po odstranění původních. Vhodné jsou české odrůdy Superstar F1, Vista F1, z krátkých naše odrůdy Minisprint F1, Paladinka F1, a středně dlouhá FORMULE F1. Podmínkou úspěchu tohoto způsobu vedení je mimo nutnosti volby vhodné odrůdy také dostatečná výživa a závlaha. Měli bychom mít na paměti, že rostlině odebíráme značné množství plodů a listů. Na záhoně hybridní okurky nevyštipujeme.

Facebooktwitter